Privacybeleid en RGPD van het bedrijf Ateliers Wauters

Inleiding

Om de diensten die wij aanbieden op de website www.atelierswauters.be te kunnen leveren, moeten wij persoonsgegevens over u verzamelen. Door het verzenden van een verzoek via ons contactformulier stemt u er uitdrukkelijk mee in dat ATELIERS WAUTERS  uw gegevens verwerkt op de wijze zoals beschreven in dit reglement. Dit reglement beschrijft de informatie die we verzamelen en wat we ermee doen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verhuren of verhandelen aan andere organisaties. Dit is een belangrijk document over privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens dat u aandachtig moet lezen omdat het van toepassing is op de hele website van ATELIERS WAUTERS.

 

Vragen?

Als u opmerkingen of vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of per post:

Ateliers Wauters

Rue des Cayats, 56

6001 Marcinelle

België


Vermelding van de auteursrechten 

Deze website en de inhoud ervan zijn beschermd door auteursrechten. Niets van deze website mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd, gedistribueerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ateliers Wauters. Voor elke verzoek tot gebruik of reproductie dient u met ons contact op te nemen op het volgende adres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.


 

Wijzigingen van dit huidige privacybeleid

 Het bedrijf ATELIERS WAUTERS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door een nieuwe versie op de website te plaatsen. Deze nieuwe versie treedt onmiddellijk in werking. Telkens wanneer u de website van ATELIERS WAUTERS gebruikt, gaat u akkoord met deze mogelijk aangepaste nieuwe privacybeleid. ATELIERS WAUTERS raadt u daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 

Sites van derden

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door de website www.atelierswauters.be wordt verzameld. Deze laatste kunnen links bevatten naar andere externe sites. ATELIERS WAUTERS kan echter niet garanderen dat deze websites een privacybeleid hanteren dat in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Daarom wordt u verzocht het privacybeleid te lezen van de websites die u bezoekt voordat u hen uw persoonsgegevens toestuurt.

 

Cookies en web analytics

Voor een goed beheer van de Website en om een optimale navigatie op de site mogelijk te maken, kunnen ATELIERS WAUTERS of de dienstverlener(s) cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web analytics (elektronische afbeeldingen waarmee de site kan tellen hoeveel gebruikers een bepaalde pagina of bepaalde cookies hebben bezocht) gebruiken om geaggregeerde gegevens te verzamelen. ATELIERS WAUTERS kan dergelijke functies gebruiken om informatie op systeemniveau te traceren en categorieën gebruikers te identificeren aan de hand van items (bijv. IP-adres, domein, browsertype en bekeken pagina's). Deze informatie wordt gebruikt om het aantal gebruikers van de verschillende delen van de site te analyseren en ervoor te zorgen dat de website een nuttige en doeltreffende informatiebron is.

De cookies en web analytics op de website van ATELIERS WAUTERS verzamelen geen persoonlijke informatie (bijv. naam of e-mailadres van de gebruiker). Bovendien hebben gebruikers in de meeste browsers de mogelijkheid om cookies te weigeren. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat gebruikers geen toegang hebben tot bepaalde delen van onze site als hun browser is ingesteld om cookies te weigeren.

 

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Door u te abonneren op de nieuwsbrief gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om : u te informeren over acties, promoties, evenementen, deelname aan beurzen, ... met betrekking tot ATELIERS WAUTERS. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de nieuwsbrief die u ontvangt. U kunt uw verzoek tot uitschrijving van onze nieuwsbrief ook per e-mail sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

 

Gebruik van de verzamelde gegevens

Door een verzoek om informatie in te dienen, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken om:

-          Uw identiteit te controleren.

-          Risicobeheer te doen met het opsporen, voorkomen en/of verhelpen van fraude of andere potentieel illegale of verboden activiteiten.

-          Schendingen van toepasselijke regelgeving of gebruiksvoorwaarden op te sporen, te voorkomen of te verhelpen.

-          De prestaties van de site te meten en de inhoud en presentatie te verbeteren.

-          Onze IT-infrastructuur te beheren en te beschermen.

-          Om uw verzoeken via ons contactformulier telefonisch of per e-mail te kunnen beantwoorden.

 

Doelstellingen van de gegevensverzameling

ATELIERS WAUTERS verzamelt en beheert de gegevens van bezoekers en gebruikers van de website om de op haar website aangeboden diensten te beheren en te leveren, om haar website te verbeteren, om de aangeboden diensten te verbeteren en om statistieken op te stellen. De door u verstrekte informatie kan worden gebruikt om ons in staat te stellen zo nodig contact met u op te nemen en u op de hoogte te houden van nieuwe websitefuncties. Deze informatie kan worden gebruikt om u producten en diensten aan te bieden waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, tenzij u ons uitdrukkelijk laat weten dat u dergelijke producten en diensten niet wenst te ontvangen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Ze zijn opgenomen in de database van het bedrijf ATELIERS WAUTERS :

Rue des Cayats, 56, 6001 Marcinelle

In overeenstemming met de wet op de privacy (van 8/12/92, gewijzigd door de wet van 11/12/98), heeft u het recht op toegang en rectificatie van uw gegevens bij de verantwoordelijke voor de verwerking, namelijk ATELIERS WAUTERS. Bovendien hebt u het recht om u te allen tijde kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Wanneer u uw persoonsgegevens op deze site invoert, kunt u dit recht van verzet uitdrukkelijk uitoefenen door een e-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien..

Het delen van onze informatie met derden (dienstverleners verbonden aan de werking van de website): ATELIERS WAUTERS werkt met externe dienstverleners, die belangrijke functies zoals ontwikkeling, onderhoud en hosting van onze website verzorgen. Wij delen gebruikersgegevens met hen zodat zij hun diensten aan ons kunnen leveren:

 - INFOBEMA voor de IT-ontwikkeling en het onderhoud van de Site.

- Media 2001 voor de hosting van de website en de database.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard totdat u verzoekt ze te verwijderen. Dit verzoek tot verwijdering kan per e-mail worden gestuurd naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of telefonisch naar +32(0)492 11 55 42.

 

Informatiebeveiliging

ATELIERS WAUTERS zet zich in om uw persoonlijke informatie te behandelen volgens de hoogste normen van informatiebeveiliging. Wij gebruiken computersystemen zoals firewalls, antivirussoftware en gegevenscodering via een SSL-certificaat dat op onze website is geactiveerd, wij controleren de toegang tot onze bestanden, en wij staan de toegang tot persoonsgegevens alleen toe aan medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun taak (verwerking van uw aanvragen via ons contactformulier, klantenopvolging, ... ). Wegens de inherente kenmerken van het internet kunnen wij echter onmogelijk de volledige veiligheid van de informatie-uitwisseling op dit netwerk garanderen. Wij streven ernaar uw gegevens te beschermen, maar wij kunnen de absolute veiligheid van informatie die naar de Site wordt verzonden niet garanderen. U stemt ermee in dat u uw gegevens op eigen risico doorgeeft. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige inbreuk op de privacyinstellingen of beveiligingsmaatregelen op de Site. Als zodanig stemt u ermee in dat de beveiliging van uw informatie ook uw verantwoordelijkheid is.

 

Uw rechten -> toegang tot uw gegevens en wijzigingen

U kunt beslissen om uw gegevens van de website www.atelierswauters.be te verwijderen of te wijzigen door ons uw verzoek per e-mail te sturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien., per telefoon op +32(0)492 11 55 42 of via het contactformulier op onze website. In overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name de Europese Verordening 2016/679 inzake gegevensbescherming (de "RGPD") en de wet van 6 januari 1978 nr. 78-17 bekend als "Informatique et Libertés" en de wijzigingen daarvan, beschikt u over een recht op toegang en een recht op rectificatie van uw gegevens. Wij hebben maximaal een maand de tijd om te reageren op elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten. Door gebruik te maken van de diensten van de website www.atelierswauters.be aanvaardt u dit privacybeleid en stemt u ermee in dat uw gegevens door ATELIERS WAUTERS worden verzameld en gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit beleid. Als u het niet eens bent met dit Privacybeleid, maak dan geen gebruik van onze website.